Організаційна діяльність

Офіційні документи

Статут ДВНЗ КМТК

Положення про відділення в Державному вищому навчальному закладі "Київський механіко-технологічний коледж"

Положення про структурні підрозділи

Правила внутрішнього розпорядку ДВНЗ КМТК

Щорічний звіт керівника ДВНЗ КМТК

Положення про робочі та дорадчі органи

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту Державного зразка та додатку до диплома у ДВНЗ КМТК

Положення про адміністративну раду