Освітня діяльність

Офіційні документи - Офіційні документи

Положення про педагогічну раду ДВНЗ КМТК

Положення про методичну раду ДВНЗ КМТК

Положення про предметно-циклову комісію у ДВНЗ КМТК

Положення про порядок організації контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів  ДВНЗ КМТК

Положення про екзаменаційну комісію

Рішення педагогічної ради ВНЗ про визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Концепція освітньої діяльності і розвитку ДВНЗ КМТК